Yintoni Christian style(cs)?

– Cs Ayibobuso butsha bengqondo apho abemi bayo beyilandela
– Cs Asiyonkolo intsha eyahlula thina kwezinye iinkolo
– Cs Ayingomgaqo wokuba ibandla likholelwe kuwo
– Cs Ayiloluhlu lwemithetho ekufuneka uyithobele
– Cs Ayilobandla lithile ekufuneka sizimanye nalo
– Cs Asiyonkolo enemiqathango emileyo ongathi uphile ngayo
– Cs Ayingombutho uthile wenkolo ekufuneka ukholelwe kuwo
– Cs Abusuki kwimo yobuntu baseMpuma ephenjelelwe ngootitshala bakhona basemoyeni
– Cs Ayingombindi wengcamango okanye ukukhusela inkcubeko yenkolo
– CS yindlela yabalandeli bakaYesu Kristu abakha ngayo ugqagamshelwano naye!
– CS kukuphila nokuhamba uYesu Kristu zonke intsuku zam zokuphila!
– CS ngamava ezigqamo zomoya oyingcwele yemihla ngemihla!
– CS yindlela elula yobomi yokusebenzisa imithetho kaThixo eyinyaniso!
– CS yindlela emnandi yokutshintsha ubumnandi ngolwesivumelwano somzekelo kaYesu Kristu!
– CS yindlela yokuzilungiselela kwam yokudibana noYesu ngenye imini!

Login

Lost your password?

Enable Notifications OK No thanks